Come and join the Maui Wingfoil Crew - JD FollowCam

von Sven Block

JD 'FollowCam' bittet uns der Maui Wingfoil Crew beizutreten.

Bei einem knapp 1.000 € Economy Light Flug vielleicht gar keine schlechte Option.